BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO oraz INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII „MIĘKINIA” SP. Z O.O zapraszająBURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

oraz

INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII „MIĘKINIA” SP. Z O.O

zapraszają dnia 24 października 2017 roku

Radnych, Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców

na spotkanie na temat odnawialnych źródeł energii pod hasłem:

BUS OZE – zobacz, dotknij, zapytaj”

w ramach Promocji OZE w Gminie Maków Podhalański.


Spotkanie odbędzie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim w sali narad.


Program spotkania:

12.00 – Otwarcie spotkania – Paweł Sala Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

12.10 – Prelekcja: „Pompy ciepła, fotowoltaika – systemy efektywne energetycznie” – Jarosław Kotyza Prezes Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia” Sp. z o.o.

13.00 – „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy”  – prezentacja projektu, którego celem jest zwiększenie innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym. Projekt polega na świadczeniu proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorców (MŚP) przez instytucje otoczenia biznesu, funkcjonujące na uczelniach wyższych (Centra Transferu Wiedzy) w obszarze tzw. Inteligentnych specjalizacji dla Małopolski. Partnerzy projektu są odpowiedzialni za realizowanie usług dla przedsiębiorców, tj.: audyt technologiczny wstępny i pogłębiony oraz szeroki wachlarz usług doradczych. Usługi są świadczone bezkosztowo. Pomoc de minimis otrzymają przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z pomocy publicznej lub pomoc uzyskana w przeciągu trzech lat nie przekroczyła poziomu 200 tys. euro.


Co firmy mogą zyskać na współpracy z CTW Miękinia AGH?

  • Obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania zakładu energia elektryczna, cieplna, chłodzenie.
  • Utworzenie podwalin pod strategię rozwoju/ zmiany w firmie.
  • Wzrost wykorzystania zielonej energii – potencjalnie zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.
  • Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego.

Zaproszenie do współpracy z CTW Miękinia


Plac przy Urzędzie Miejskim

Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3


13.30 – Prezentacja działania Mobilnych Instalacji OZE:

Laboratorium POLoNEs – Przyczyny, Ograniczanie, Likwidacja Niskiej Emisji

BUS OZE – ekspozycja wyposażona w urządzenia grzewcze i produkujące energię

elektryczną z OZE

15.00 – Zakończenie spotkaniaMobilne Laboratorium "POLoNEs" – OZE BUS

Mobilna ekspozycja pokazuje przyczyny niskiej emisji, sposoby jej ograniczenia, a także możliwości całkowitej likwidacji. Całość wyposażenia umożliwia efektywną edukację młodzieży i dorosłych poprzez naoczne przekonanie się o przyczynach niskiej emisji, a także jej negatywnych skutkach między innymi dla zdrowia człowieka.

Jak działa „POLoNEs"?

Mobilne Laboratorium „POLoNEs” stanowią dwa elementy:

  • zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,
  • OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE.

Więcej informacji na stronie  www.polones.fwie.pl.

Partnerzy projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini.

Projekt pn. Mobilne Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji) współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pliki: 

Formatka_POLONES_podst

Prezentacja_w_ramach_DUN