Dla miłośników pielęgnacji ogrodów

GMINNY ETAP KONKURSU "NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK, OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM"

Burmistrz Makowa Podhalańskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim ogłaszają Konkurs “Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”. Konkurs ma na celu poprawę estetyki otoczenia gospodarstw, która prowadzi do podniesienia atrakcyjności terenów wiejskich.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dostępne będą u Sołtysów, Przewodniczących Rad Osiedlowych, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej.Należy składać je do 8 czerwca 2017r. w Urzędzie Miejskim ul. Szpitalna 3 w Makowie Podhalańskim w Biurze Obsługi Klienta lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim oraz w jej filiach na terenie gminy. Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na konieczność podania numeru telefonu.

Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych ogrodów, gospodarstw w dniach 12 lub/i 13 czerwca 2017r. O dokładnym terminie wizji lokalnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Najpiękniejsze ogrody przydomowe i obejścia w gospodarstwach rolnych gmina zgłosi do Starostwa Powiatowego na drugi etap konkursu.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

                                                                                                      Zgłoszenie do ogródków na stronę