I N F O R M A C J A

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, że 15-go listopada upływa termin płatności IV raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


                                                                                                           Wpłat można dokonywać:

                                                                                                                        - u sołtysów,
                                                                                                          - w kasie Urzędu Miejskiego
                                              - lub na konto Urzędu Miejskiego : Bank Spółdzielczy Jordanów oddział Maków Podhalański
                                                                                               09 8799 0001 0010 0100 0114 0026