POPRAWA WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI

   Wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego w ramach II naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia został oceniony pozytywnie i dzięki temu nasze Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Białce, Grzechyni i Makowie Podhalańskim będące w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego otrzymają nowy specjalistyczny sprzęt ratowniczy, który przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia jakości udzielanej pomocy na miejscu przestępstw, sprawności bojowej oraz jakości posiadanego wyposażenia sprzętu ratowniczego w Jednostkach OSP.

    To już drugi w tym roku pozytywnie rozpatrzony wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego, dzięki któremu Jednostki OSP z terenu Gminy podnoszą swoją sprawność bojową oraz stan swojego mienia. W miesiącu październiku w ramach przydzielonego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z programu Małopolskie Remizy 2017 został wyremontowany budynek remizy OSP w Grzechyni.

    Całość kosztów inwestycyjnych wyniosła 85 520 złotych brutto, dotacja z Marszałka to 29 522 złotych.