POZYTYWNA OCENA WNIOSKU LGD PODBABIOGÓRZE.


POZYTYWNA OCENA WNIOSKU LGD PODBABIOGÓRZE.

Rada Stowarzyszenia, LGD "Podbabiogórze" pozytywnie ocenił wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego w ramach naborów wniosków trwający od 01.09.2017 r. do 28.09.2017 r. nr 12/2017 z zakresu „ Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu ” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozytywnie oceniony wniosek dotyczy – Modernizacji infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Makowie Podhalańskim poprzez zmodernizowanie istniejących urządzeń Skateparku oraz dostawa i montaż nowych urządzeń sportowych. Wysokość przyznanej dotacji stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych, wartość całej inwestycji wynosi 61 783 złotych .

Wniosek został przesłany do dalszego procedowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Planowany czas realizacji inwestycji to początek kwietnia 2018 roku.