PROGRAM ROZWOJU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 2017.


W dniu 17.07.2017 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie oceniło pozytywnie wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pana Pawła Sali i przyznało Gminie Maków Podhalański dotację w wysokości 551 700,00 złotych na rozwój szkolnej infrastruktury sportowej 2017.

Zakres zgłoszonego zadania obejmuje:

  1. Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego i siłowni terenowej przy Zespole Szkół w Juszczynie
  2. Remont podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Białce
  3. Budowę terenowych urządzeń sportowych – siłowni plenerowej, placu sprawnościowego i toru rowerowego przy Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim.

Wartość szacunkowa dla całości zadania wynosi 1 103 797 złotych a termin zakończenia wszystkich prac remontowo – budowlanych wyznaczony został na połowę sierpnia 2018 roku.

W obecnej chwili czekamy na wyznaczenie terminu podpisania umowy.

O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Przykładowa wizualizacja toru rowerowego przy ZS Maków Podhalański.

Przykładowa wizualizacja placu sprawnościowego przy ZS Maków Podhalański

Mapa sytuacyjna wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS Juszczyn