Projekt Határok között határtalanul 

Projekt Határok között határtalanul został sfinansowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu

"Europa dla obywateli"