Przedłużenie terminu składania ankiet OZEW związku z dużym zainteresowaniem tematyką Odnawialnych Źródeł Energii termin ostateczny termin zbierania ankiet dotyczących montażu instalacji OZE w gospodarstwach domowych zostaje wydłużony do 

13.10.2017 r. (piątek) włącznie.

Po zakończeniu zbierania ankiet kwalifikacyjnych odbędzie się wizyta inspekcyjna na obiekcie, o której każdy mieszkaniec zostanie uprzednio poinformowany. Efektem wizyty inspekcyjnej będzie opracowany na potrzeby projektu audyt.