Przekazanie sprzętu do Jednostek OSP z Gminy Maków Podhalański

W dniu 28.12.2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala przekazał Jednostkom OSP Maków Podhalański, Białka, Juszczyn i Grzechynia nowy specjalistyczny sprzęt ratowniczy, który przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia jakości udzielanej pomocy na miejscu przestępstw, sprawności bojowej oraz jakości posiadanego wyposażenia sprzętu ratowniczego w Jednostkach OSP. Zakupione wyposażenie pochodziło w ramach pozytywnie zaopiniowanego II naboru wniosków prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa.