Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej.

           Informujemy, że w miesiącu październiku została podpisana umowa na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Juszczynie. Zadanie będzie wykonywała Firma HYDROWIT Władysław Witek z miejscowości Tłuczań, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze przetargu nieograniczonego. Koszt całości zadania wyniesie ponad 421 000 złotych. Termin realizacji inwestycji do 31.05.2018 r.

         Nasze zadanie realizowane jest przy współudziale środków z budżetu Państwa Ministerstwa Sportu i Turystyki w formie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Wysokość przyznanej dotacji w ramach złożonego wniosku i podpisanej umowy Burmistrza Makowa Podhalańskiego z Ministerstwem wynosi 551 700 złotych brutto.

        Oprócz budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Juszczynie w ramach tego programu Gmina zrealizuje jeszcze budowę siłowni plenerowej przy wybudowanym boisku w Juszczynie, wyremontowana zostanie podłoga w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białce a przy Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim powstanie siłownia plenerowa wraz z torem rowerowym. Wartość wszystkich inwestycji rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej wyniesie ponad 1 100 000 złotych.

       W planach na rok 2018 w ramach kolejnego naboru wniosków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki planowane jest wyremontowanie bieżni przy boisku sportowym Halniak w Makowie Podhalańskim oraz remont nawierzchni w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Juszczynie.