6. Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych