„Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” – dofinansowanie małopolskiego projektu w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim


Dzięki programowi „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” ogłoszonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, uczniowie z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim już we wrześniu 2018 roku wyjadą na 5 - dniową wycieczkę edukacyjną na Litwę.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości historycznej i literackiej wśród młodzieży, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Gmina Maków Podhalański na ten cel pozyskała pomoc finansową Województwa Małopolskiego w wysokości 15.500,00 zł, co stanowi 56% całkowitych kosztów realizacji projektu.

Podczas wyjazdu uczniowie poznają historię, zabytki i miejsca pamięci narodowej Wilna, Kowna, Troków, których znaczenie dla polskiej historii i kultury jest niezaprzeczalne. Wyjazd doskonale wpisuje się w uroczystości 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.