Goście z Zubrohlawy – wizyta w ramach projektu


     W dniach 10-12 maja 2018 r. odbyła się wizyta partnerska gości z Zubrohlawy, realizowana w ramach transgranicznego projektu „Tam i z powrotem – śladami przeszłości. Maków Podhalański – Zubrohlava”. Grupa Słowaków zwiedziła Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, a następnie została powitana przez zespoły muzyczne „Polana Makowska Duża” i „Polana Makowska Mała”. Na wieczorku integracyjnym goście wysłuchali prelekcji na temat regionu Podbabiogórza wygłoszonej przez Pana Jana Malagę – przewodnika beskidzkiego.

    W drugim dniu pobytu grupy wzięły udział w spotkaniu z Panem Burmistrzem Pawłem Salą, który bardzo ciepło przywitał uczestników projektu i życzył obu gminom owocnej współpracy partnerskiej. Zgodnie z planem, po zwiedzaniu Makowa Podhalańskiego, uczestnicy udali się na pieszą wycieczkę na Makowską Górę – w miejsce, gdzie ma powstać punk widokowy wraz z tablicami informującymi o szlaku turystycznym niebieskim i czerwonym – biegnącym do Zawoi i z Zawoi do Zubrohlawy. Przerwę i odpoczynek zorganizowano na Bryndzówce, w stadninie koni, gdzie można było nie tylko podziwiać piękną panoramę, ale także pojeździć konno. Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w warsztatach plastycznych i przygotowali prace na konkurs, a później obejrzeli inscenizację ze zbójnikami. Dużym zainteresowaniem cieszył się też pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu instruktorki i nauka rumby.

    W ostatnim dniu mobilności hafciarka Pani Anna Koziana poprowadziła warsztaty rękodzielnicze i przedstawiła temat haftu makowskiego. Uczestnicy otrzymali płótno do haftowania, tamborki, igły, nici, nożyczki i samodzielnie wykonywali prace. W trakcie warsztatów odbyła się degustacja potraw regionalnych: barszczu czerwonego po makowsku z uszkami i kurczaka po makowsku i surówką z marchwi. Na zakończenie spotkania ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy pejzaż beskidzki i najciekawszy wzór haftu makowskiego. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci pamiątek regionalnych i po pożegnaniu udali się w drogę powrotną do Zubrohlawy.

    Projekt wspierał aktywność oraz integrację międzynarodową poprzez kształtowanie postaw, rozwijanie pasji i umiejętności, szczególnie wśród osób uczestniczących w wymianie, a także osób zaangażowanych w jego organizację i przebieg. Ponadto udział dzieci i młodzieży w prowadzonych warsztatach pozwolił im na umocnienie świadomości własnych korzeni, folkloru i dziedzictwa kulturowego. Zajęcia, podczas których tworzone były prace artystyczne, dały szansę na spędzanie wolnego czasu w sposób kreatywny i aktywny, umożliwiając odkrywanie oraz rozwijanie talentów i pasji.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu-Beskidy.


„Tam i z powrotem – śladami przeszłości. Maków Podhalański - Zubrohlava” wniosek nr INT/EB/BES/1/II/B/0101 Projekt realizowany przez: Gminę Maków Podhalański Partner programu: Obec Zubrohlava