INFORMACJA

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, że do 31 stycznia 2019 r. Przedsiębiorcy  prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim zobowiązani są do złożenia  oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie  sprzedaży za poprzedni rok tj. 2018 Oświadczenie należy złożyć w tutejszym urzędzie
w nieprzekraczalnym terminie oraz dokonać opłaty.


Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych