I N F O R M A C J A.

Maków Podhalański, 19.04.2018 r.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2018 r. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na ulicy ks. Fr. Dźwigońskiego (dawna ul. Mieszka I).

Zmiana polega na tym, że od 27 kwietnia ulica ks. Fr. Dźwigońskiego będzie drogą jednokierunkową a ruch na niej odbywał się będzie od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza/Krótką/Słoneczną w stronę ul. Szpitalnej.

Skrzyżowania objęte zmianą zostaną oznakowane stosownie do zatwierdzonego przez Starostę projektu organizacji ruchu.

                                                                                                                                                                                                               BURMISTRZ

MAKOWA PODHALAŃSKIEGO