II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 31 maja!

Urząd Miejski w Makowie Podhalański przypomina, że w dniu 31 maja 2018 r. mija termin na wniesienie II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu  lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański  09879900010010010001140026  

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.