Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych w 2018r

Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół  na rok szkolny 2018/2019.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r. poz. 59;
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610).
  3. Uchwała Nr XXIV.220.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym;
  4. Uchwała Nr XXIV.221.2017  Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  5. Zarządzenie nr 0050.542.2018 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański


 I.         Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2018/2019

 II.       Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 III.     Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 IV.      Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 V.        Kryteria  postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych