Kochasz dzieci – nie pal śmieci

Tak można podsumować akcje prowadzone wśród najmłodszych wychowanków naszych szkół, które odbywały się w związku z otrzymaniem przez oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych Gminy Maków Podhalański oraz Gminne Przedszkole Samorządowe w Makowie Podhalańskim w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego noszącego nazwę „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej po jednym oczyszczaczu powietrza.

W związku z tym w każdej z placówek przeprowadzono szereg akcji promocyjnych. Miały na celu uświadamianie odbiorcom jakie zagrożenia sami wytwarzamy niszcząc czyste powietrze. Do konkursów, prezentacji i happeningów włączali się rodzice. Wydarzenia budziły bardzo duże zainteresowanie. Dzieci w formie zabawy i prostych eksperymentów utrwalały wcześniej zdobyte wiadomości. Zaskakująco trafne były wnioski maluchów m.in. niepalenie śmieci w piecach, zmiany pieców tzw. „kopciuchów” na piece zasilane gazem,eliminowania zanieczyszczeń środowiska przez samochody, prowadzenia właściwej segregacji śmieci, recykling, pielęgnacja i hodowanie roślin w pomieszczeniach, w których przebywamy, jak powinien wyglądać ekologiczny dom.

Wszystkie działania zorganizowane w szkołach są świadectwem zaangażowania najmłodszych mieszkańców gminy w propagowanie tak istotnych ideałów. Mamy nadzieję, że nie jest to kilkudniowa akcja, ale trwały wzrost świadomości, zmiana nawyków, która dotrze do wszystkich mieszkańców Gminy.