KONKURS FOTOGRAFICZNY

PATRONAT:

 • BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

ORGANIZATOR:

 • Szkoły Podstawowe z Gminy Maków Podhalański
 • Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury Maków Podhalański

TEMAT:

„Maków Podhalański dawniej i dziś” nawiązujący do 640 - lecia Makowa Podhalańskiego

Do udziału w konkursie fotograficznym "Maków Podhalański dawniej i dziś" zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w Gminie Maków Podhalański.

Cele konkursu:

 • kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią;
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz poszerzenie ich wiedzy związanej z rodzimym miastem;
 • zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości;
 • propagowanie walorów historycznych regionu, w którym żyjemy;
 • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego;
 • popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Tematyka konkursu:

Należy złożyć dwie fotografie, przedstawiające to samo miejsce, na przestrzeni czasowej np. elementów architektonicznych lub przyrodniczych dawniej i dziś. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.

Termin nadsyłania prac:

 • do 11 czerwca 2018 r.
 • 21 czerwca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.

Warunki konkursu:

W konkursie zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace. Autor może nadesłać dowolną ilość zdjęć. Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Format prac minimum 15x21 cm. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, placówkę zgłaszającą, imię i nazwisko nauczyciela. (ZAŁĄCZNIK NR 3).

Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim, ul. 3-Maja 24; w wersji papierowej lub zapisane na płycie CD (w formacie JPG) lub wydrukowane w wyżej wymienionym formacie,

 • oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu (ZAŁĄCZNIK NR 1)
 • oświadczenie rodziców/opiekunów ((ZAŁĄCZNIK NR 2)

Uwago końcowe:

Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną trzy nagrody. Zwycięzcy otrzymają karnet do Energylandii w Zatorze. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3