Małopolska Niania 2.0

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do projektu: „Małopolska Niania 2.0”.

Do wzięcia udziału w projekcie, a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach projektu przyjmowane będą od dnia 25 września 2018r. do dnia 8 października 2018r. do godz. 16.00. rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

  • za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl),
  • za pomocą poczty tradycyjnej na dres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznejw Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),
  • osobiście – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic / opiekun dziecka do lat 3 powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” (Nabór 2018) – w załączeniu.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23. Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rops.krakow.pl – zakładka „Małopolska Niania 2.0”, gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne oraz śledzenia strony projektu na Facebooku https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/