Modernizacja skateparku w Makowie Podhalańskim.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że zakończył się proces wyboru wykonawcy zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Makowie Podhalańskim poprzez zmodernizowanie istniejących urządzeń skateparku oraz dostawa i montaż nowych urządzeń” , który jest finansowany w ramach konkursu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego Wykonawca Firma PROVOL z Olkusza zrealizuje zadanie do dnia 28.09.2018 r. a koszt przedsięwzięcia wynosi 96 766,62 złotych , dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wynosi 38 931,00 złotych kosztów kwalifikowanych tj. 67,67%.

Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarczej w tym branży turystycznej poprzez modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej Skatepark w Makowie Podhalańskim przez odnowienie 7 szt. urządzeń kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup i dostawa nowych urządzeń strefy rekreacyjnej w ilości 6 sztuk.