Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o postępie prac budowlanych przy modernizacji i budowie szkolnej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim.

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Wykonane prace:

  1. Wykonano utwardzenie całego terenu
  2. Wykonano postumenty pod elementy siłowni terenowej
  3. Wykonano ogrodzenie
  4. Wykonano pumptrack
  5. Przygotowano podłoże pod montaż urządzeń toru sprawnościowego

Wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego otrzymał na to zadanie 50% środków z budżetu Państwa czyli Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, wartość wszystkich kosztów na to zadanie, które wykona wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego Firma PROVOL z Olkusza wyniesie 472 610,73 złotych.