Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Białce.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że kolejna sala sportowa na terenie naszej Gminy posiada nowoczesną nawierzchnię sportową – tym razem jest to Szkoła Podstawowa w Białce. Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie została docieplona i wykonana nowoczesna nawierzchnia sportowa wraz z nowym wyposażeniem, która w znaczący stopniu poprawia warunki pracy nauczycieli a przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo korzystającej podczas zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego młodzieży szkolnej.

Pozytywnie rozpatrzony wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego otrzymał na to zadanie 50% środków z budżetu Państwa czyli Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, wartość wszystkich kosztów na to zadanie, które wykonała wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego Firma PROVOL z Olkusza wyniosła 179 270,91 złotych.