OGŁOSZENIE


I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2018Tabela 1- Kwoty dotacji dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowychLp.

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

5.584,83

2.

Podstawowa kwota dotacji dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

6.484,87