Powiatowym Konkursie Recytatorskim Szkół Gimnazjalnych - eliminacje gminne

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Szkół Gimnazjalnych. Eliminacje gminne w gminie Maków Podhalański odbędą się 12 kwietnia 2018 r. od godz. 10.00. Młodzi recytatorzy tym razem spotkają się w sali parkietowej Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5.
 
W eliminacjach tych każdą szkołę może reprezentować 3 uczniów z klas gimnazjalnych. Każdy uczestnik przygotowuje do konkursu 2 utwory - utwór poetycki i fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 
Zgłoszenia pisemne recytatorów (na formularzu zgłoszenia) na Konkurs Powiatowy wraz z kopią protokołu z eliminacji miejskich/gminnych należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 10 kwietnia 2018 r. na adres:
 
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. 3 Maja 24
34-220 Maków Podhalański
 
lub e-mailem (scan) na adres: bibliotekamakow@onet.eu lub domkultury@onet.eu
lub faxem: 33/87 71 341, 33/87 71 481
 
Eliminacje powiatowe XIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych odbędą się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Domu Weselnym "GREG" w Budzowie o godz. 9.00.
 

Finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w czerwcu 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 72.