Przyklejamy kody na worki ze śmieciami.

Od początku marca 2018 roku w naszej gminie wprowadzona została ważna zmiana w sposobie oddawania worków ze śmieciami z gospodarstw domowych. Każdy właściciel posesji wraz z informacją o opłacie za śmieci otrzymał zestaw kodów kreskowych , które należy przyklejać na wszystkie wystawiane worki (pojemniki).


Celem zmiany jest m.in.:

- kontrola poprawności i stopnia segregacji;

- wyeliminowanie zjawiska „podrzucania” odpadów przez osoby z innych gmin;

- przeciwdziałanie spalaniu odpadów w kotłach domowych.


Przypominamy o kilku zasadach dotyczących przygotowania odpadów do wywozu:

- należy wystawiać worki w całości zapełnione. Prosimy o zgniatanie odpadów opakowaniowych przed umieszczeniem ich w workach.

- nie wolno zalewać popiołu wodą - odpady zamarznięte w pojemnikach nie będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia;

- nie wolno wrzucać gorącego popiołu do pojemników - pojemniki z gorącym popiołem nie będą opróżniane ze względu na możliwość zapalenia się odpadów