RZĄDOWY PROGRAM TERMOMODERNIZACYJNY

Nabór wniosków o dotacje i niskooprocentowane pożyczki na termomodernizację (domów jednorodzinnych) z rządowego programu „Czyste powietrze” ruszy już 19 września. 

Wnioski – w formie elektronicznej bądź papierowej - będą przyjmować Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w przypadku Naszej gminy miejscem składania wniosków będzie Kraków ul. Kanonicza 2.
W ramach programu „Czyste powietrze” właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać dotację i niskooprocentowaną pożyczkę (około 2,41 proc. w skali roku) - na ich termomodernizację, wymianę pieców, a także na zakup i instalację urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Program będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
Wysokość i charakter wsparcia (ile dotacji, a ile pożyczki) będzie zależeć od dochodów wnioskodawcy. Im będą one wyższe, tym mniejszy udział dotacji w udzielonym wsparciu, a wyższy – pożyczki. W wyższych grupach dochodowych dotacja będzie po Nowym Roku zastąpiona ulgą podatkową.
Największa dotacja - do 90 % tzw. kwalifikowanych kosztów inwestycji - przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione niskooprocentowaną pożyczką.
Kolejne progi to:
• 601-800 zł na osobę w rodzinie - dotacja do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, pożyczka - na pozostałe koszty inwestycji;
• 801- 1000 zł na osobę - dotacja do 70 proc. plus pożyczka
• 1001 – 1200 zł na osobę - dotacja 60 proc. plus pożyczka;
• 1201-1400 zł na osobę - dotacja do 50 proc. plus pożyczka;
• 1401-1600 zł na osobę - dotacja do 40 proc. plus pożyczka;
• Powyżej 1600 zł na osobę – dotacja do 30 proc. plus pożyczka.
Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiana pieców i termomodernizacja w ramach programu "Czyste Powietrze" może objąć nawet około 4 mln budynków.
Wg najnowszych informacji spotkanie z mieszkańcami Gminy Maków Podhalański, którzy zamierzają złożyć wnioski oraz dowiedzieć się więcej o programie „Czyste powietrze” planowane jest na dzień 15.10.2018 r . w budynku OSP Maków Podhalański godz. 18:00.

Aktualny harmonogram spotkań z mieszkańcami znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska:

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/harmonogram-spotkan/Prezentacja CZYSTE POWIETRZE woj. małopolskie Kraków z DE