Terenowy Wyścig RowerowySerdecznie zapraszamy miłośników dwóch kółek z terenu powiatu suskiego (i nie tylko!) na tegoroczny Terenowy Wyścig Rowerowy, zaplanowany na 2 czerwca na boisku sportowym nad Skawą w Makowie Podhalańskim.

 
 
 
XXIV TERENOWEGO WYŚCIGU ROWEROWEGO
MAKÓW PODHALAŃSKI - 02.06.2018r.
 
ORGANIZATORZY: 
Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Miejski Klub Sportowy
„Halniak”, Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim,
Powiat Suski. 
CELE: 
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywnych form wypoczynku w szczególności
jazdy na rowerze, 
- doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze i bezpiecznego poruszania się
nim. 
TERMIN I GODZINA: 02.06.2018 r., rozpoczęcie o godz. 15.00
MIEJSCE: 
Maków Podhalański, boisko sportowe nad Skawą (dojazd od strony ogródków działkowych,
możliwość parkowania na placu przy dworcu PKP)
 
KATEGORIE: 
I - dziewczęta (ur. 2011 i młodsze) dystans 200 m 
II - chłopcy (ur. 2011 i młodsi) dystans 200 m 
III - dziewczęta (ur. 2010 – 2008) dystans 400 m 
IV - chłopcy (ur. 2010 – 2008) dystans 400 m 
V - dziewczęta (ur. 2007 – 2005) dystans 800 m 
VI - chłopcy (ur. 2007 – 2005) dystans 1.200 m 
VII - dziewczęta (ur. 2004 – 2002) dystans 1500 m 
VIII - chłopcy (ur. 2004 – 2002) dystans 2.000 m 
IX - dziewczęta (ur. 2001 – 1998) dystans 3.000 m
X - chłopcy (ur. 2001 – 1998) dystans 5.000 m 
 
UDZIAŁ: 
 
- o przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia; urodzenia; 
- osoby, które do dnia 02.06.2018 r. nie ukończą 18-go roku życia winny przedstawić pisemną
zgodę rodziców (opiekunów) na udział w wyścigu; wyścigu; 
- każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz kask ochronny.
ZGŁOSZENIA: 
w dniu Wyścigu (Biuro Zawodów na boisku sportowym w Makowie Podhalańskim, boisko
sportowe nad Skawą) od godz. 14.30.
 
NAGRODY: 
dla laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziano medale,
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- uczestnikom wyścigu nie biorącym udziału w danej konkurencji zabrania się wjazdu na trasę
w czasie trwania przejazdu zawodników; 
- uczestnicy wyścigu mają za zadanie przejechanie wyznaczonej trasy określonej dla każdej z
kategorii wiekowej – zabrania się skracania trasy; 
 
- zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów i osób odpowiedzialnych za
zabezpieczenie trasy; 
- podczas biegu uczestnicy muszą posiadać kaski ochronne oraz przypięte numery
startowe; 
- zgłoszenie w biurze biegu i przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu; 
- nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwalifikacją
uczestnika; 
- ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po niezwłocznym rozpatrzeniu i wyjaśnieniu
ewentualnych protestów jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom;
- uczestnicy wyścigu przyjeżdżają na własny koszt;