Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE

 
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystąpiła do procedury przekształcenia niżej wymienionych przejazdów kolejowych na przejazdy użytku niepublicznego kategorii „F”.
 
W związku z powyższym wszyscy potencjalni przyszli użytkownicy tych przejazdów winni zgłosić się – w terminie do 30 dni od niniejszego ogłoszenia, tj. od 09.07.2018 do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, w celu podpisania stosownej umowy na użytkowanie takiego przejazdu, jako użytku niepublicznego – kategorii „F”.
 
Ogłoszenie dotyczy następujących przejazdów:
 
  1. Białka – przejazd kolejowy w rejonie osiedla Czarnówka – prowadzący w rejon za fabryką FABIOS
  2. Białka – przejazd kolejowy w rejonie osiedla Na Torniu – przejazd w rejonie firmy KARTEK
  3. Maków Podhalański – przejazd kolejowy w rejonie osiedla Moćkówka – prowadzący do terenu działek nad rzeką Skawa
  4. Maków Podhalański – przejazd kolejowy w rejonie osiedla Czajówka (na tzw. pierwszym pagórku w stronę Skawy)
  5. Maków Podhalański – przejazd kolejowy w rejonie osiedla Czajówka – Pawlicówka
  6. Maków Podhalański – przejazd kolejowy w rejonie osiedla Rabowa – Pyrowa (za budką PKP)
 
 
Bliższe informacje dostępne w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego - pok. nr 22 lub pod nr telefonu 33874 97 42.
 
Wszystkich potencjalnych zainteresowanych korzystaniem z tych przejazdów prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej.