WNIOSKI GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI DO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego w Partnerstwie z Babiogórskim Parkiem Narodowym oraz Związkiem Podhalan w Polsce Oddział w Makowie Podhalańskim złożył w miesiącu styczniu 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu dla projektu pn. Rozwój lokalnych zasobów Gminy Maków Podhalański poprzez utworzenie „Parku Kulturowo – Przyrodniczego” w Makowie Podhalańskim.

Przedsięwzięcie obejmuje przekształcenie i zagospodarowanie terenu, który w chwili obecnej jest, jako teren zielony, zakrzaczony, zadrzewiony w „Park kulturowo-przyrodniczy”, który będzie wizytówką Gminy Maków Podhalański jak i regionu, umożliwiając . Utworzony „Park kulturowo-przyrodniczy” będzie się składał z następujących elementów: Ścieżek, Wiaty, Podestu drewnianego, Amfiteatru,

Oczko wodne, Małej architektury, Terenów zieleni, Mini park przyrodniczy – strefa roślinności babiogórskiej, Oświetlenie terenu.

Ogólna wartość projektu wynosi 1 392 746 złotych a dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

Obecnie oczekujemy oceny formalnej wniosku.