Czym jest e-dowód ?

Informujemy, iż od dnia 4 marca 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych.W zawiązku z powyższym obywatel, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego po tym dniu uzyska dowód osobisty zawierający warstwę elektroniczną pozwalającą na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi.


E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narządzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Wyposażenie dowodu osobistego w środek identyfikacji elektronicznej nazywany „profilem osobistym" zapewni wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzania swojej tożsamości w usługach online.

Nie zmienia się natomiast dotychczasowa funkcja tego dokumentu, ponieważ będzie on nadal, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Obywatel, który chce uaktywnić w dowodzie osobistym certyfikat podpisu osobistego musi powyższe żądanie potwierdzić we wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Nowy dokument będzie wyposażony w mikroprocesor z załadowanymi danymi osoby i dokumentu, które znajdowały się dotychczas na dowodzie osobistym.

e-dowód to także nowość w systemie świadczeń medycznych. Pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w palcówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci czas rejestracji, a także wyeliminuje to dotychczas występujące błędy.


WAŻNE ! Dowody osobiste wydane przed 04 marca 2019 r. zachowują swoja ważność.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl.\