Dotacja

Starostwo powiatowe informuje  o możliwości ubiegania się o pomoc finansową państwa udzielaną w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – w ramach zaspokajania potrzeb zrzeszonych w nich osób.
Spółki lub Związki Spółek Wodnych zainteresowane otrzymaniem dotacji winny złożyć do tutejszego Wydziału stosowny wniosek w terminie do 20 kwietnia 2019 r.