DOTACJA Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 13.05.2019 r. Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala podpisał w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie umowę przyznania dotacji Gminie Maków Podhalański na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem technicznym, zbiornikiem wody oraz sprzętem ratownictwa drogowego dla Jednostki OSP Maków Podhalański Dolny.

W imieniu Ministra Sprawiedliwości umowę podpisała Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Pani Urszula Dubejko, przy podpisaniu umowy byli również obecni Druhowie Jednostki OSP Maków Dolny.

Zadanie realizowane jest w ramach pozytywnie ocenionego wniosku złożonego przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego, w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina Maków Podhalański z Funduszu Sprawiedliwości otrzymała kwotę 950 000,00 złotych a pozostała część w wysokości 50 000,00 złotych pochodzi z budżetu gminy.

W obecnej chwili prowadzone jest postępowanie dla wybrania Wykonawcy zadania