I N F O R M A C J A

W dniu 01 marca   2019 r. (piątek) złożenie wniosku o wydanie dowodu  osobistego jak również jego odbiór będzie możliwy maksymalnie  do godz.11.00. gdyż w tym dniu o godz.12.00 nastąpi przerwa techniczna w  działaniu Rejestru Dowodów Osobistych i wszelkie sprawy związane z  dowodami osobistymi nie będą możliwe już do zrealizowania. 


Od dnia 04 marca 2019 r. (poniedziałek) wnioski o dowody   osobiste(e-dowody)  będzie można składać na nowych zasadach.