MAŁOPOLSKIE REMIZY

W dniu 22.07.2019 r. Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie na wykonanie prac remontowych remizy OSP w Juszczynie wraz z wymianą dwuskrzydłowej bramy wjazdowej w ramach programu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2019”.

Zakres prac obejmuje:

- prace rozbiórkowe

- prace murarskie

- wykonanie wjazdu do garażu

- wykonanie nowej posadzki wraz z jej odwodnieniem

- dostawa i montaż dwuskrzydłowej bramy wjazdowej do garażu remizy

Wysokość udzielonej dotacji na ww. prace wynosi 27 412,00 złotych, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych całego zadania.