POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA TERENIE GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI.

W ramach porozumienia Burmistrza Makowa Podhalańskiego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w miesiącu grudniu 2018 r. zostało zrealizowane zadanie w zakresie realizacji zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 28 na terenie Gminy Maków Podhalański.

Doświetlone zostały przejścia:

  • Juszczyn przy zjeździe na Juszczyn Polany w km 47+555
  • Maków Podhalański os. Tysiąclecia w km 42+762
  • Maków Podhalański Biblioteka w km 42+617
  • Maków Podhalański Auto-Bast w km 41+572
  • Maków Podhalański Dolny w km 41+402

Całkowity koszt realizacji zadania, na które składało się wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę jak również prace budowy lamp doświetlających przejścia dla pieszych wraz z przyłączami elektroenergetycznymi wyniosły 143 378,00 złotych z czego 100 000,00 złotych pochodziło ze środków Skarbu Państwa czyli GDDKiA w Krakowie.