Promesa na boisko Wieprzec

MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA 2019

W dniu 18.06.2019 r. w Krakowie Przewodniczący Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Pan Edward Orawiec z rąk Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pana Tomasza Urynowicza odebrał PROMESĘ w kwocie 77 000,00 złotych na remont nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieprzcu.

Jak wskazał Wicemarszałek Pan Tomasz Urynowicz cyt. „9 mln zł to kwota, którą, jako zarząd województwa zdecydowaliśmy się przekazać na realizację projektu związanego m.in. z modernizacją boisk i miejsc rekreacji. Spośród nadesłanych 103 wniosków z małopolskich jst, zostało wybranych do dofinansowania 70 inwestycji rekreacyjno-sportowych. Dzięki temu w wielu gminach powstaną boiska sportowe, siłownie plenerowe, skateparki i place sportowo-rekreacyjne”

Wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego znalazł się właśnie na liście dofinansowanych inwestycji.

Planowany koszt modernizacji nawierzchni boiska wraz z wyposażeniem, jaką złożył wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu Wykonawca to 110 470,00 złotych.

Kwota dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych.

Dzięki tej inwestycji kolejna miejscowość Naszej Gminy wzbogaci się o nową infrastrukturę sportową.

Firma PROVOL z Olkusza, która będzie głównym Wykonawcą naszej inwestycji zadeklarowała w ofercie wykonanie całości zadania do dnia 30.09.2019 r.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.