REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół na rok szkolny 2019/2020.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2018r. poz. 996;
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610).
  3. Uchwała Nr XXIV.220.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym;
  4. Uchwała Nr XXIV.221.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  5. Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański

I. Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020

II. Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

III. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

V. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych