REMONT NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIEPRZCU.

W ramach programu: MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA – MIRS, na terenie Gminy Maków Podhalański realizowane jest zadanie, na które Burmistrz Makowa Paweł Sala podpisał umowę o współfinansowaniu z Urzędem Małopolskim Województwa Małopolskiego.

Wartość dofinansowania dla tego zadania wynosi 70% a kwota podpisanej umowy dotacji to 77 000,00 złotych.

Wykonawcą prac remontowych jest Firma PROVOL z Olkusza.

Dzięki tej inwestycji o wartości prawie 110 470,00 złotych Gmina Maków Podhalański będzie posiadać już 6 boisko sportowe wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni.

Planowany termin zakończenia prac remontowych to 07.08.2019 rok.

Przed:


Po modernizacji: