SZKOLENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI.

Kolejna grupa osób z terenu Gminy Maków Podhalański wzięła udział w organizowanych bezpłatnych szkoleniach związanych z realizacją zadania pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Maków Podhalański szansą na rozwój regionu”

W miesiącu styczniu, lutym i marcu zorganizowane zostały szkolenia z tematów:

  1. Rodzic w internecie
  2. Moje finanse i transakcje w sieci
  3. Działalność w sieciach społecznościowych
  4. Kultura w sieci

Na dzień podawania tej informacji udział w szkoleniach wzięło już 120 osób w tym co warto podkreślić aż 14 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym szczególnie dziękujemy za otwartość, swoją obecność i chęć zdobycia nowych umiejętności.

Wszystkie te osoby weszły do grona elitarnej grupy e-Xtra Kompetentnych.

Projekt ten prowadzony jest w ramach wniosku „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju Kompetencji cyfrowych”, na który Gmina Maków Podhalański otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 650,00 zł.

Beneficjentami tego projektu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM.