UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

W dniu 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zgodnie z tą uchwałą od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w województwie małopolskim instalacja kotła na węgiel lub drewno a także kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.

Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

Nowe źródła ogrzewania budynków – właściciel nieruchomości montując nowy kocioł, kominek lub piec zobowiązany jest do instalacji urządzenia grzewczego spełniającego wymagania ekoprojektu.

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwo stało dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Wymagania dla jakości paliw – w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.

Wprowadzony został zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Wymiana obecnych urządzeń na paliwa stałe:

  • do końca 2022 r. należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, czyli niespełniające odpowiednich norm emisyjnych.
  • do końca 2026 r. należy wymienić wszystkie kotły klasy 3 oraz klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.
  • od 1 stycznia 2023 r. wszystkie kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu lub ich sprawność cieplna powinna wynosić co najmniej 80% lub winny być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3)

Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby (straż gminną, upoważnionych pracowników gminy, policję) na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji.

W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500,00 zł lub grzywną do 5 000,00 zł.

WYMIEŃ STARY KOCIOŁ I NIE PŁAĆ MANDATU !

LIKWIDACJA WSZYSTKICH PRZESTARZAŁYCH KOTŁÓW GRZEWCZYCH DO KOŃCA 2022 r.

Taki obowiązek wynika z uchwały antysmogowej dla całej Małopolski. Wszystkie bezklasowe źródła grzewcze tj. kotły, kozy, piece, kominki na paliwa stałe muszą być wymienione do końca roku 2022.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotła można uzyskać dofinansowanie np. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim w wysokości 6 000,00 złotych lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.