Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, że 15-go maja upływa termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat można dokonywać:
- u sołtysów,
- w kasie Urzędu Miejskiego
- lub na konto Urzędu Miejskiego : Bank Spółdzielczy Jordanów oddział Maków Podhalański

 09 8799 0001 0010 0100 0114 0026