Aktualności

 
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, że 15-go maja upływa termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Wpłat można dokonywać:- u sołtysów,- w...
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA W dniu 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje...

2019-04-17

Starostwo powiatowe informuje  o możliwości ubiegania się o pomoc finansową państwa udzielaną w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z...

Kalendarz imprez