Aktualności

 
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że w ramach działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Gminy Maków Podhalańskim z budżetu gminy zostało dofinansowana wymiana 57 pieców u mieszkańców gminy...

2019-02-07

Jak już wszystkim wiadomo, w miesiącu styczniu zostało wykonane i otwarte bezpłatne dla mieszkańców z Gminy Maków Podhalański gminne lodowisko. Zostało wykonane na podłożu boiska o nawierzchni asfaltowej do gry...
W ramach porozumienia Burmistrza Makowa Podhalańskiego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w miesiącu grudniu 2018 r. zostało zrealizowane zadanie w zakresie realizacji zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa pieszych na...
W miesiącu styczniu rozpoczęliśmy realizację zadania związanego z przeprowadzeniem bezpłatnych szkoleń mieszkańców Gminy Maków Podhalański, na które gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 650,00 złotych. Pierwsze szkolenia dla tego zadania...
Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria...
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 12 lutego 2019 r. do...
Uczniowie! Zapraszamy do konkursu o prawie wyborczym! Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizują już III Edycję Ogólnopolskiego Konkursu  Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Jeżeli jesteś uczniem...

Kalendarz imprez