:: RSS :: kontakt ::

ZS Maków

ZESPÓŁ SZKÓŁ W Makowie Podhalańskim

Dyrekcja Zespołu:

Dyrektor - mgr inż. Artur Piórkowski
Wicedyrektor – mgr Małgorzata Warmuz-Wojtowicz
Wicedyrektor – mgr Łucja Czarniak

Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim to największa placówka oświatowa w gminie Maków Podhalański. Mieści się w dwupiętrowym budynku składającym się z dwóch skrzydeł wschodniego i zachodniego, które połączone są ze sobą przestronnym holem, na którego przedłużeniu znajduje się hala sportowa wraz z zapleczem.
W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące placówki:
1. Gminne Przedszkole Samorządowe.
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza.
3. Gimnazjum im. ks. dr Stanisława Czartoryskiego.
Gminne Przedszkole Samorządowe
Do Gminnego Przedszkola Samorządowego uczęszczają dzieci w wieku od 2 do 5 lat. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków. Uczą się i bawią w salach wyposażonych w wiele różnych pomocy dydaktycznych i zabawek.


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza


Nauka w Szkole Podstawowej Nr 1 odbywa się w następujących oddziałach: klasy "O", klasy I – III oraz klasy IV-VI
Średnio na oddział przypada 25 uczniów. W szkole pracują nauczyciele dyplomowani, mianowani , kontraktowi oraz stażyści. Szkoła zatrudnia także pracowników obsługowych. Jako jedna z pierwszych w rejonie suskim została szkołą promującą zdrowie. Posiada także certyfikat "Szkoła z Klasą".
Gimnazjum im. ks. dr Stanisława Czartoryskiego
W Gimnazjum obowiązek szkolny uczniowie realizują w klasach od I do III. W każdym roku szkolnym nauka w gimnazjum odbywa się w kilkunastu oddziałach liczących średnio 24 uczniów. W szkole pracują nauczyciele dyplomowani, mianowani, kontraktowi oraz stażyści. Szkoła zatrudnia także pracowników obsługowych.
W zespole znajduje się biblioteka z czytelnią, świetlica, pracownie internetowe, pracownia języków obcych oraz inne pracownie przedmiotowe. Przy Zespole Szkół działa stołówka szkolna prowadzona przez ajenta.
Hasłem Zespołu Szkół jest:
WYZWALAMY RÓŻNORODNĄ AKTYWNOŚĆ UCZNIA W OPARCIU O PRAWDĘ, DOBRO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Misją naszej placówki jest harmonijna i spójna realizacja zadań związanych z nauczaniem umiejętności oraz wychowaniem młodego człowieka z poszanowaniem jego godności. Zarówno nauczanie, jak i kształcenie umiejętności ucznia winno opierać się o wychowanie, które jest najistotniejszym ogniwem procesu edukacyjnego.

Wizją naszej szkoły jest:

-otwarcie dziecka na wszelkie dobro;
-na umiłowanie życia w prawdzie;
-ochronienie go przed złem;
-odpowiedzialne podejmowanie decyzji;
-kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi w oparciu
o wartości chrześcijańskie.
W zespole organizowane są dla uczniów zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań, które w większości są prowadzone przez nauczycieli społecznie. Uczestnictwo uczniów w tych zajęciach ma duży wpływ na uzyskiwane dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Na terenie placówki działa także wiele organizacji szkolnych. Nasza szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, a także bierze aktywny udział w życiu miasta i gminy. W okresie ferii zimowych i wakacji placówka wynajmuje sale pod wypoczynek dzieci i młodzieży z innych regionów Polski.
 

Wejść : 5251527
Unikalnych : 4207520

Obecnie : 17
Zalogowanych : 0