Kalendarium

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Makowie PodhalańskimOgSO.0002.33.2018 Maków Podhalański, 20 marca 2018 roku.Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie § 24 ust.1 Statutu Gminy...
OgSO.0002.35.2018                                                          ...

Kalendarz imprez