Wycieczka na Ukrainę w ramach małopolskiego projektu “Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” odbyła się w dniach 9-12 września 2019 roku. Uczestniczyło w niej 45 uczniów Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim pod...
W dniu 30.09.2019 r. o północy zakończyło się głosowani internetowe na projekty złożone przez Mieszkańców Makowa Podhalańskiego. W dniach 1.10.2019 r. - 7.10.2109 r. nastąpiła weryfikacja numerów PESEL w celu sprawdzenia...
W dniu 30.09.2019 r. zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 r.  Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonych projektów wyniki zostaną ogłoszone 08.10.2019 r. Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski  
Zapraszamy członków Obwodowych Komisji Wyborczych  na pierwsze posiedzenie Komisji oraz szkolenie dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Spotkania odbędą się 30.09.2019...
Tegoroczne Powiatowe Uroczystości Dożynkowe, które odbyły się 15 września w Stryszawie będziemy długo wspominać, gdyż przedstawicielki obu kół reprezentujących naszą gminę zostały nagrodzone! Panie z KGW w Żarnówce przystąpiły do...
Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z...

2019-09-06

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, że 15-go września upływa termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Wpłat można dokonywać:- u sołtysów,- w kasie Urzędu...