Stypendia edukacyjne Burmistrza Makowa Podhalańskiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie Gminy Maków Podhalański, oraz uczniowie i studenci studiów dziennych, na stałe zamieszkujący w gminie Maków Podhalański mogą już przygotowywać wnioski o stypendia za wyniki uzyskane w roku szkolnym 2016/2017

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/395/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański termin składania wniosków o stypendia mija w dniu 15 września.


O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci, którzy spełniają wymagania określone w Lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały.


Sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki, by złożyć wniosek o stypendium, klikając:
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański

Pobierz: Wniosek o przyznanie stypendium


Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Gminnym Zarządzie

Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim, budynek Urzędu Miejskiego

ul. Szpitalna 3 – II piętro, pokój nr 24.