„Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” – projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Dzięki programowi „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” ogłoszonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, uczniowie z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim we wrześniu 2019 roku wyjadą na 4 - dniową wycieczkę edukacyjną na Ukrainę.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości historycznej i literackiej wśród młodzieży, rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich oraz pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Gmina Maków Podhalański na ten cel pozyskała pomoc finansową Województwa Małopolskiego w wysokości 12.400 zł, co stanowi 37,7 % całkowitych kosztów realizacji projektu.

Podczas wyjazdu uczniowie poznają historię, zabytki i miejsca pamięci narodowej Lwowa, Złoczowa, Podhorców, Oleska, Krzemieńca, Poczajowa, których znaczenie dla polskiej historii i kultury jest niezaprzeczalne. Wyjazd umożliwi uczniom zrozumienie roli terenów kresowych w formowaniu świadomości narodowej Polaków.