„Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” – projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Wycieczka na Ukrainę w ramach małopolskiego projektu “Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” odbyła się w dniach 9-12 września 2019 roku. Uczestniczyło w niej 45 uczniów Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim pod opieką nauczycieli: Agnieszki Bisagi, Agnieszki Frączek, Agnieszki Szuber i Sylwii Jasiewicz. W trakcie wycieczki uczniowie odwiedzili najważniejsze miejsca związane z historią Polski i Ukrainy. Poznali historię, zabytki i miejsca pamięci narodowej Lwowa, Złoczowa, Podhorców, Oleska, Krzemieńca, Poczajowa, których znaczenie dla polskiej historii i kultury jest niezaprzeczalne.

Celem projektu było kształtowanie świadomości historycznej i literackiej wśród młodzieży, rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich oraz pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Gmina Maków Podhalański na ten cel pozyskała pomoc finansową Województwa Małopolskiego w wysokości 12.400 zł, co stanowi 37,7 % całkowitych kosztów realizacji projektu.