Grzechynia zmiany

Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, że do tutejszego Urzędu w dniu 11.10.2019 rok wpłynęły zmiany ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej dotyczące modernizacji gruntów i budynków z terenu wsi Grzechynia.


Zmiany te mają wpływ na:

  • ilość posiadanych gruntów
  • ilość hektarów przeliczeniowych
  • wysokość podatku


Informujemy, że z w/w dokumentacją można zapoznać się osobiście w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim (pokój 9) w godzinach pracy urzędu.